Акт розкриття вагона (контейнера, автофургона)


Акт про результати інвентаризації матеріальних цінностей


Акт про викуп майна державного підприємства


Акт приймання робiт


Акт приймання продукції (товарів) за якістю


Акт приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю


Акт приймання продукції (товарів) за кількістю


Акт приймання продукції за якістю


Акт прийому-передачі майна довірителя


Акт передачі матеріальних цінностей однією матеріально відповідальною особою іншій


Акт оцінки наявності оборотних коштів


Інвестиційна декларація відкритого взаємного фонду


Заявка на державну реєстрацію прав автора (ПА) на твори науки, літератури і мистецтва