Вих. № ________
від “___” __________ 200_ р.

Директору
Товариства з обмеженою відповідальністю
„_______________”

______, м. _________________,
вул. _______________, буд. ____, к. ______

ПРЕТЕНЗІЯ
на суму _______________________________ гривень

Відповідно до укладеного між нами Договору купівлі-продажу № ___ від “___” _________ 200_ р., за період з “___” _________ 200_ р. по “___” _________ 200_ р. Вам були продані столярні вироби в асортименті, надалі “товар” на загальну суму ____________ грн. згідно накладних:
№ ___ від “___” _________ 200_ р. на суму ____________ грн.;
№ ___ від “___” _________ 200_ р. на суму ____________ грн.;
№ ___ від “___” _________ 200_ р. на суму ____________ грн.
Відповідно до п.п. ___ зазначеного договору, оплата поставленого товару повинна проводитися в безготівковому порядку шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця, відповідно до наданого рахунку-фактури.
Не дивлячись на це, оплата Вами повністю проведена не була. На даний час погашено лише _______ грн.
Ніяких дій для остаточного виконання зобов’язань та погашення наявної заборгованості Вами вчинено до цього часу не було. Наші неодноразові звернення залишалися Вами без відповіді.
Заборгованість на дату подання претензії становить __________ грн., яка підтверджена Актом звірки взаємних розрахунків № ___ від “___” _________ 200_ р.
За неналежне виконання договірних зобов’язань, а саме несвоєчасну оплату поставленого товару, відповідно до п. ___ вищевказаного Договору, Ви зобов’язані оплатити нам пеню в розмірі ___ % від загальної суми заборгованості за весь термін прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період нарахування пені, що становить _______ грн., відповідно до розрахунку:

Облікова ставка НБУ з “___” _________ 200_ р. по “___” _________ 200_ р. - ___ % річних
з “___” _________ 200_ р. по “___” _________ 200_ р. – ___ днів
___ дні х _____ % х ______ грн. = _________ грн.


Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 7 Господарського процесуального кодексу України, а також ст. ст. 655, 656, 692 Цивільного кодексу України, -

ПРОШУ:


Перерахувати на наш розрахунковий рахунок № _____________ в АКБ „________”, МФО ________, код ЄДРПОУ ___________ заборгованість в розмірі ________ грн. та суму пені в розмірі _______ грн. у добровільному порядку.
В іншому випадку, ми вимушені будемо звернутися до господарського суду за примусовим стягненням вказаних сум, з покладенням на Вас, як на винну сторону, всіх витрат по справі.
Документи, необхідні для розгляду цієї претензії знаходяться у Вас.

Акт звірки розрахунків додається.

Директор
___________________

М П