УГОДА
про завдаток


м. ____________
"____" ___________ 201 ___ р.


ЗАВДАТКОДАВЕЦЬ: ______________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ЗАВДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: ___________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,
щоб виконати договір № ____ від "____" __________ 20___ р.

уклали Дану Угоду про наступне:


1. Сторони дійшли згоди в тому, що для забезпечення точного та належного виконання зобов’язань за договором № ____ від "____" __________ 20___ р. __________________ передбачена ним передоплата у розмірі ______________ відсотків має статус завдатка.

2. У випадку безпідставної відмови ЗАВДАТКОДАВЦЯ від виконання своїх зобов’язань за договором № ____ від "____" __________ 20___ р. ___________________________ останній втрачає право вимагати повернення передоплати в повному обсязі.

3. У випадку безпідставної відмови ЗАВДАТКОДЕРЖАТЕЛЯ від виконання своїх зобов’язань за договором № ____ від "____" __________ 20___ р. _____________________ останній повинен повернути ЗАВДАТКОДАВЦЮ подвійну суму передоплати.

4. ЗАВДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ повинен повернути подвійну суму передоплати протягом _____________ з моменту відмови від договору чи з моменту закінчення терміну договору, якщо ЗАВДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ не розпочне його виконання.

5. При простроченні за п.4 Даної Угоди ЗАВДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ сплачує пеню в розмірі _______________ за кожен день прострочення.

6. Дана Угода є невід’ємною частиною договору № ___ від "___" __________ 20___ р.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін